REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Hometerm.pl

Warunki dokonywania zakupów

Hometerm.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.hometerm.pl

 

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie Hometerm.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

Zwroty 

 

"Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie

Przypominamy, iż konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: 
e-mail:  biuro@hometerm.pl lub nr tel. 600 390 345

 

 

Postanowienia końcowe

Hometerm.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@hometerm.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Hometerm.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firm.